Kuglanje

Dolaskom na recepciju igrači trebaju:

Potom će osoblje igračima reći broj staze i uputiti ih ka istoj te, ukoliko je potrebno, pokazati tehniku kuglanja.

 

Bilijar

biljar

Kugle i štapove igrači preuzimaju na recepciji pri čemu je potrebno osoblju ostaviti identifikacijski dokument. Nakon igre potrebno je vratiti opremu te podmiriti račun (obračunska jedinica – 1 minuta).