Osnovna oprema za bowling podrazumijeva staze, kugle, čunjeve i cipele.

Staze za kuglanje nekad su bile od drveta, a danas se koristi specijalna plastika nalik laminatu. Bowling staze premazuju se uljem zbog zaštite, smanjenja trenja prilikom klizanja kugle i stvaranja luka prilikom bacanja iste. Svaka bowling staza dugačka je 18,28 metara, a široka 1,07 metara i ima štitnike za kanale koji su posebno korisni djeci i/ili početnicima (za podizanje štitnika upitajte osoblje GBowlinga).

Kugle za bowling izrađuju se od čvrste mase (npr. uretana i plastike) jer tvrđa površina kugle osigurava njezino ravnije klizanje po stazi. Sve kugle su istih dimenzija (promjera 21,6 cm), a razlikuju se po težini (svaku težinu karakterizira i određena boja zbog lakšeg razlikovanja). Težina kugle kreću se od 2,72 kg do 7,26 kg, tj. od 6 do 15 funti. U unutrašnjosti kugle nalazi se uteg (jedro) koji određuje krivulju klizanja kugle po stazi.

Kugle u GBowlingu

Čunjevi su u prošlosti bili samo od drveta, a danas su presvučeni plastikom. Svaki čunj visok je 38,1 cm, a težina varira u rasponu od 1,59 kg do 1,64 kg. Najtanji dio čunja (vrat) promjera je 4,56 cm, a najdeblji između 12,06 i 12,09 cm. Promjer podnožja čunja iznosi 5,59 cm.

Čunjevi su postavljeni u obliku trokuta, s jednim čunjem u prvom redu, dva u drugom, tri u trećem i četiri u zadnjem redu (gledano prema igraču)

Cipele za bowling izrazito su važne jer štite stazu od oštećenja te omogućavaju ispravno proklizavanje i prijanjanje prilikom bacanja kugle. Cipele su obvezne za sve igrače, a moguće ih je iznajmiti na recepciji bowlinga.

Posebna briga vodi se o higijeni i čistoći cipela. Sve cipele poslije korištenja ioniziraju se u posebnom uređaju u kojem se pri visokim temperaturama obavlja proces čišćenja.

Na recepciji također možete zatražiti i jednokratne čarape.