GBowling
Dah d.o.o.
TC Portanova (2. kat)
Svilajska 31a
31000 Osijek

MB 02613506
OIB 38854163019
Žiro račun 2360000-1102171686
Registriran u Trgovačkom sudu Osijek
Ovlaštena osoba: Damir I.

tel. 091 288 22 44 (recepcija GBowlinga)

 

e-mail: gbowling.osijek@gmail.com

Službena Facebook stranica